Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ

Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ C1 trang 191 SGK: Chứng minh rằng, sau thời gian t = xT thì số hạt nhân phóng xạ còn lại là: Trả lời: Bài 1 (trang 194 SGK Vật Lý 12) Lời giải: Bài 2 (trang 194 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng. Quá trình … Read more

DMCA.com Protection Status