Giải Sinh lớp 12 Bài 42: Hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 42: Hệ sinh thái Bài 1 (trang 190 SGK Sinh học 12): Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống? Lời giải: * Khái niệm sinh thái: Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật … Read more

DMCA.com Protection Status