Phân tích ý nghĩa nhan đề bài Tràng Giang

Phân tích ý nghĩa nhan đề bài Tràng Giang

Phân tích ý nghĩa nhan đề bài Tràng Giang Bài làm Là nhà thơ tiên phong trong phong trào thơ mới, Huy Cận được đông đảo độc giả biết đến khi tạo ra những tác phẩm để đời. Tuy nhiên, hễ chạm vào thơ Huy Cận, người đọc sẽ cảm giác về nỗi buồn man … Read more

Phân tích truyện cười Tam đại con gà

Phân tích truyện cười Tam đại con gà Bài làm Truyện cười là truyện dân gian có tác dụng gây cười, kể về những sự việc , hành vi trái tự nhiên của con người và phê phán xã hội. Có rất nhiều truyện cười nổi tiếng như: Tứ chứng nan y, Tam đại con … Read more

DMCA.com Protection Status