Giải Hóa lớp 12 bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Giải Hóa lớp 12 bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom. Bài 1 (trang 168 SGK Hóa 12): Viết bản tường trình 1.Thí nghiệm 1. Điều chế FeCl2. Hiện tượng: Phản ứng xảy ra, bọt khí ra chậm, khi đun nóng bọt khí thoát … Read more

DMCA.com Protection Status