Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 160

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 160

Bài 1 (trang 160 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

a) 40000 + 30000 + 20000 =

b) 40000 + (30000+ 20000) =

c) 60000 – 20000 – 10000 =

d) 60000 – (20000 + 10000) =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 40000 + 30000 + 20000 = 70000 + 20000 = 90000

b) 40000 + (30000+ 20000) = 40000 + 50000 = 90000

c) 60000 – 20000 – 10000 = 40000 – 10000 = 30000

d) 60000 – (20000 + 10000) = 60000 – 30000 = 30000

Bài 2 (trang 160 SGK Toán 3): Tính

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 160

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 160

Loading...

Bài 3 (trang 160 SGK Toán 3): Xã xuân phương có 68700 cây quả. Xã Xuân Hòa có nhiều hơn xã Xuân Phương 5200 cây ăn quả. Xã Xuân Mai có ít hơn xã Xuân Hòa 4500 cây ăn quả. Hỏi xã Xuân Mai có bao nhiêu cây ăn quả?

Lời giải:

Số cây ăn quả ở xã Xuân Hòa là:

68700 + 5200 = 73900 (cây)

Số cây ăn quả ở xã Xuân Mai là:

73900 – 4500 = 69400 (cây)

Đáp số: 69400 cây

Bài 4 (trang 160 SGK Toán 3): Mua 5 cái compa phải trả 10000 đồng. Hỏi mua 3 cái compa cùng loại phải trả bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Giá tiền mỗi cái compa là:

10000: 5 = 2000 (đồng)

Số tiền 3 cái compa là:

2000 x 3 = 6000 (đồng)

Đáp số: 6000 đồng

Đánh giá bài viết
Loading...
DMCA.com Protection Status